Download Accelerator Plus สำหรับ Windows 7 (32/64 bit)

Download Accelerator Plus สำหรับ Windows 7

Download Accelerator Plus สำหรับ Windows 7 - ยูทิลิตีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเร่งกระบวนการดาวน์โหลดไฟล์ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต สนับสนุนโปรโตคอล FTP ด้วยการนำเอาอัลกอริธึมใหม่เข้ามาในระบบซึ่งใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลแอพพลิเคชันนี้มีความเร็วสูงกว่าอนาล็อก หลักการของโปรแกรมคือการ "แยก" ไฟล์ออกเป็นส่วน ๆ จากนั้นจึงถ่ายโอนไฟล์ตามลำดับความสำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทยล่าสุดอย่างเป็นทางการ Download Accelerator Plus สำหรับ Windows 7 ภาษาไทย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค Download Accelerator Plus

ภาพหน้าจอ Download Accelerator Plus สำหรับ Windows 7ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  1. Internet Download ManagerInternet Download Manager
  2. FlashGetFlashGet
  3. Free Download ManagerFree Download Manager
  4. Internet Download AcceleratorInternet Download Accelerator
  5. JDownloaderJDownloader
  6. MiponyMipony
หมายเหต